Sajtóközlemény a járások kialakításáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében a Kormány megkezdte a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége kialakítását, amelynek érdekében meghozta a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX.1.) Korm. határozatát.
A határozatban rögzítésre kerültek a járások kialakításának elvei, így többek között az, hogy a járások kialakításának időpontja 2013. január 01. napja. Az elvek között rögzítésre került például, hogy a járások kialakításával olyan területi léptékű államigazgatási egységeknek kell létre jönniük a település és a megye szintje között, ahol a telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség és az is, hogy a járások kialakítása során figyelembe kell venni az országon belüli településszerkezeti különbségeket, az egyes nagytérségek sajátosságait. A járások kialakítására vonatkozó elvek kötött szerepel továbbá, hogy a járásrendszer bevezetésével biztosítani kell a térszervező funkciókat betöltő települések fejlődését, és
biztosítani azt, hogy lehetőség szerint a járások kialakítása járuljon hozzá az ország hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatásához.
A járások kialakításával szemben rögzítet elvek között került az is rögzítésre, hogy a járáson belül a székhelytől legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél, a székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségeket. A Határozatban rögzítésre kerültek az érintett miniszterek feladatai és az azokkal kapcsolatos határidők, valamint a Kormány egyetértése arra vonatkozólag, hogy a járási hivatalok, mint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységei költségvetését a költségvetési törvény tervezetének „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” fejezete tartalmazza. A járásrendszer kialakításának célja, hogy az állam közelebb kerülhessen az állampolgárokhoz és a közigazgatás minden állampolgár számára elérhetővé váljék, megvalósuljon az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása és hatékony
közigazgatás jöjjön létre.
Bács- Kiskun Megyében a határozat rendelkezéseinek szellemében 11 járás kerül kialakításra 2013- ra. Ebből a tervek szerint a legnagyobb a kecskeméti lesz, 154.716 fővel, a legkisebb pedig a jánoshalmi, 16.830 fővel. Az új közigazgatási koncepció alapján a járások területi államigazgatási egységként fognak működni, a kormányablakok ezeken a szinteken is ki fognak nyitni, ezzel az egész államigazgatási rendszert közelebb hozva az állampolgárokhoz. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium honlapján a járások kialakításával kapcsolatban további tájékoztató jellegű munkaanyag található.
 Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal