Adócsoport

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Adókötelezettségek (2008. január 1-től)

Adónem

Adóköteles

Adó alanya

Adó alapja

Bevallási határidő

Befizetési határidő

Idegenforgalmi adó

adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzati illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Htv1.30.§ ÖR2.2.§

az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. (Adóbeszedésre kötelezett: üzemeltető, fenntartó, szállásadó) Htv.30.§ ÖR.2.§

a megkezdett vendégéjszakák száma

Htv.30.§ ÖR 3.§

tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig

Art3.32.§ (1)

beszedést követő hónap 15. napjáig Art.2.sz. mell. II/A.3/b.

Helyi iparűzési adó

önkormányzati illetékességi területén végzett állandó vagy Htv.35.§ (1) 37.§ (2)

vállalkozó*

Htv.38.§ (2)

a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékévelés az anyagköltséggel Htv.39.§ (1)

adóévet követő év május 31. napjáig (üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. napig)

Art.32.§ (1)

március 15. - folyó évi adóelőleg május 31. - előző évi végleges adó és adóelőleg különbözete szeptember 15. - folyó évi adóelőleg december 20.- előleg feltöltés

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység Htv.35.§ (1) 37.§ (2)

a tevékenység végzésének naptári napjai. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Htv.39.§ (2)

a tevékenység befejezésének napja

a tevékenység befejezésének napja Art.2.sz. mell. II/A.2/d

* vállalkozó

-
gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a személyi jövedelemadóról szóló tv-ben meghatározott egyéni vállalkozó
- személyi jövedelemadóról szóló tv-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-t meghaladja
- a jogi személy, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
- egyéb szervezet, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 Adónem

Adóköteles

Adó alanya

Adó alapja

Bevallási határidő

Befizetési határidő

Gépjárműadó

a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű Gjt.4 1.§

az, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, vagy tulajdonosként szerepel. Több tulajdonos/üzembentartó esetén az adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Gjt.2.§ (1)

személyszállító gépjármű esetén a teljesítménye kilowattban kifejezve; autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi esetén saját tömege (önsúlya); tehergépjármű esetén a saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával Gjt.7.0

a változást követő 15 napon belül az okmányirodán történő bejelentési kötelezettség teljesítésével. Kkny5 33.§ (1) b)

március 15. - I. félév

szeptember 15. - II. félév (évközi határozat esetén jogerőre emelkedést követő 15.nap)

Art. 2.sz. mell. II/B

Adónem

Adóköteles

Adó alanya

Adó alapja

Bevallási határidő

Befizetési határidő

 
 

Talajterhelési díj

az a környezethasználó, aki a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (kibocsátó) Ktd.72.§a)

az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz.

Ktd. 11.§ (1)

a szolgáltatott víz mennyisége csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével Ktd.12.§ (2)

tárgyévet követő év március 31. Ktd. 20.§ (1)

a határozat jogerőre emelkedését követő 15.nap Ktd.25.§

 

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

a termőföld bérbeadásból származó jövedelem

az a magánszemély, akinek termőföld bérbeadásból jövedelme származik, illetve, ha a jövedelem a kifizetőtől származik, akkor a kifizető az adó alanya

a magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevételének egész jövedelme Szja.8 74.§ (1)

magánszemély a megszerzést követő év március 20-ig

Art.176.§ (4) kifizető adóévet követő év február 15-ig

Art.176.§ (9)

magánszemély a megszerzés negyedévét követő hó 12-ig Art.176.§ (7) kifizető a kifizetést követő hó 12-ig

Art. 176.§ (9)

 

Bankszámla számaink:

1.    10402599-00026402-00000004    Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla

2.    10402599-00026403-00000003    Lajosmizse város eljárási illeték beszedési számla

3.    10402599-00026404-00000002    Lajosmizse iparűzési adó beszedési számla

4.    10402599-00026405-00000001    Bírság számla

5.    10402599-00026406-00000000    Késedelmi pótlék számla

6.    10402599-00026407-00000009    Lajosmizse város luxusadó beszedési számla

7.    10402599-00026408-00000008    Talajterhelési díj elszámolási számla

8.    10402599-00026410-00000003    Ideqen bevétel beszedési számla

9.    10402599-00026413-00000000    Termőföld bérbead. származó jöv. adó beszedési számla

10.   10402599-00026414-00000009    Eqyéb bevételek beszedési számla

11.   10402599-00026415-00000008    Gépjárműadó beszedési számla
 

Kapcsolódó joganyagok:

1 1990. évi C.törvény.a helyi adókról

 

2 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének módosított 6/2006(II.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról

 

3 2003.évi XCII.törvény az adózás rendjéről

 

4 1991.évi LXXXII.törvény a gépjárműadóról

 

5 1991. évi LXXXIV.törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

 

6 2005.évi CXXI.törvény a luxusadóról

 

7 2003.évi LXXXIX.törvény a környezetterhelési díjról

 

8 1995.évi CXVII.törvény a személyi jövedelemadóról