%2

ÁLLÁSPÁLYÁZAT KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Tájékoztatás október vásár megtartásáról

Megrendezésre kerül a 2022. október havi Lajosmizsei Vásár!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2022. október 02-án megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján az októberi vásárba juh, kecske, sertés, ló, nyúl, egyéb élőállat, valamint baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet!

 

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.

 

Határozat

"Tisztelt Lakosság!

 

A Pest Megyei Kormányhivatal az M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét közötti szakasz környezetvédelmi engedély ügyében határozatot hozott. A Kormányhivatal közleménye Hivatalunk hirdetőtábláján és az alábbiakban olvasható.

A határozattal kapcsolatos észrevételeiket a Hivatal ügyfélszolgálatán illetve a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címen tehetik meg."

 
Kifüggesztés napja: 2022.09.21.
Levétel napja: 2022.10.07.

Tájékoztatás gázár támogatással összefüggő lakásszám igazolásról

 
 
 
A Kormány múlt héten rendeletet fogadott el az egyetemes szolgáltatási árszabásokról szóló rendelet módosításáról. A módosítás lényege, hogy kedvezményes áron vételezhető földgáz mennyiségi kvótája egy mérőórával rendelkező legfeljebb 4, önálló lakás rendeltetési egységet tartalmazó ingatlan esetében többszörözhető a lakások számának függvényében. Ehhez az ingatlanon belül lévő önálló rendeltetési egységeknek meg kell felelniük a vonatkozó rendelet lakásokra előírt feltételeinek és a lakásegységek közös előtérből vagy a szabadból önállóan megközelíthetők kell legyenek. 4-nél több lakás egység esetén igazolás nem kérhető.
Az alábbi kérelemmel kérhető igazolás a lakások számáról, amit a szerződőnek kell beadni a szolgáltatóhoz. A többszörözött kvóta szerinti mennyiség a beadás követő hó elsejétől vehető igénybe. A rendeltetési egységek számát és a lakásnak való megfelelőséget a Hivatal munkatársai szemlén ellenőrzik. Ezt később a gázszolgáltató munkatársai is megtehetik.
Az igazolás kiadására a hivatalnak 8 nap áll rendelkezésre. A kérelem benyújtását követő szemle időpontjáról telefonon egyeztetünk a kérelmezővel.


 

 

2022.09.20.

Testületi ülés dátuma: 
2022.09.20.
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

Állásbörze

Élhető település projekt

Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Jelen projekt komplex projekt megvalósulására irányul, mely tartalmazza a Zöld város projekt II. ütemének folytatását, vagyis cél a belváros és tágabb környezetének meghatározó közterületeinek megújulása, az 5. sz. főút melletti kerékpárút fejlesztése, a művelődési ház színháztermének felújítása. A fejlesztés eredményeként 10.000 nm zöldfelület újul meg.

A szerződött támogatás összege: 845.000.000.- forint

PROJEKT TARTALMÁNAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Meglévő belterületi kerékpárút rekonstrukciója

A meglévő kerékpárút az 5-ös számú főút szelvényezés szerinti bal oldalán húzódik; Önkormányzati kezelésben ennek a lakott területen belüli szakasza van. A belterületi szakasz kb. 2,8 km hosszú. Ennek állapota változó, a burkolat sok helyen leromlott, az út melletti területek szintjei nem megfelelőek, ezért a vízelvezetés is sok helyen megoldatlan. A rekonstrukció során törekedni kell a komplex felújításra: a burkolat cseréje, pótlása mellett - ami kb. 2,3 km hosszon indokolt, kb. 2 m szélességben -, a vízelvezetés megoldására és a zöldfelületek felújítására, pótlására.

Eredeti Zöld Város terv szerint: Központi park, elmaradt keresztirányú sétányok burkolása

Az elmaradt beruházási elemek közül burkolattal el kell látni azokat a sétányszakaszokat, ahol ezt a forgalom indokolja, és burkolással, vagy más módon rendezni kell a többi sétányszakaszt is.

Szabadság téri társasházak és park közötti burkolatkorrekció, központi területen parkolók kialakítása

Jelenleg a társasházak előtt merőleges beállású parkolóhelyek vannak, a park oldalában készült murva szóráson párhuzamos leállás alakult ki, de rendezettlen a közterület és városkép. A burkolatok korrekciójával, kiegészítésével, a helyes közlekedés, parkolás felfestésével kb. 30 db, azaz kb. + 20 parkolóhely alakítható ki.

Dózsa György út melletti területekről általában

A spontán kialakult parkolók kiszorították a központi területekről a zöldfelületet, helyenként nehezítve, ellehetetlenítve a kerékpáros, illetve gyalogos forgalmat. A kerékpáros és gyalogos forgalom a jelenlegi keskeny járdán egymást zavaró használati mód, amin a burkolat differenciált bővítésével mindenképpen szükséges javítani. Ezen túl a kapubehajtók is rendezendők. A számos helyen hiányzó platánok pótlását meg kell vizsgálni, ha kertészeti vélemény alapján lehetséges a pótlásuk, úgy indokolt a fasor kiegészítésére törekedni. A fenti folyamatok az 5-ös főút meglévő árokrendszerét is érintették, sok helyen megszüntetve azt, illetve a burkolásokkal tovább szűkült a csapadékvíz elszikkadásának lehetősége. A burkolatok visszabontásával, zöldfelületek visszaállításával a csapadékvíz szikkasztás feltételei javulnak. Ahol lehetséges, törekedni kell a zöldfelületek alatt szivárgómezők létesítésére, azaz a csapadékvíz helyben tartására. Ezzel egyidejűleg meg kell vizsgálni a főút melletti épületekről a közterületre érkező csapadékvíz kezelésének módját is.

Béke lakótelepi játszótér

A régóta fejlesztésre váró játszótér parkosítása, játszóelemekkel való felszerelése indokolt.

Radnóti téri játszótér

A régóta fejlesztésre váró játszótér parkosítása, játszóelemekkel való felszerelése indokolt.

Extrém sport lehetőség

Az extrém sportok szóba jöhető fajtái: skatepark, pumpapálya. A megfelelő sport- és hozzá való pályafajta, továbbá a végleges helyszín kiválasztása további mérlegelést, lakossági egyeztetést igényel.

Futópálya

Visszatérő lakossági igény a burkolt futópálya.

ÚTÉPÍTÉS: Kodály Zoltán utca

Meglévő földút szilárd burkolattal történő ellátása tervezett, tekintve, hogy jelentős forgalmú városrész közlekedésfejlesztéséhez elengedhetetlen a fejlesztés.

Művelődési Ház Színházterem felújítás II. üteme

A színházterem belső helyiségeinek felújítása szükséges, többek között:

  • akadálymentes ülőhelyek kialakítása,
  • új falburkolat kialakítása,
  • színpad nézőtér felőli feljárataitok új fa szerkezetű lépcsőkkel való kialakítása,
  • szellőztető berendezés kiépítése,
  • A színpad területének növelése és jobb kihasználhatósága érdekében a színpad mögötti és körüli területek átalakítása.

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2025.12.31.