%2

A Filantrop Kft hirdetménye

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó
347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a
34/2012. (XI.30.) Kecskemét MJV rendelete alapján a Filantrop Kft. Lajosmizse  területén
a mellékletben található időpontokban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
a kémények ellenőrzését.

Felhívás Kecskemét Város és Környéke termelői borversenyre

Felhívás Kecskemét Város és Környéke termelői borversenyre

Fájl: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye

Aktuális információk az útlevél igénylésével kapcsolatosan

Fájl: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
10/2013. (III. 22.)
Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Felhívás óvodai-bölcsődei beíratkozásra

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 46/2013. (III. 21.) határozatával az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozta meg.
Beiratkozás időpontja: 2013. április 22-25. (Hétfőtől-csütörtökig) 07 órától – 15,30 óráig.
Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (székhely intézmény) Lajosmizse, Attila u. 6.

Dr Balogh József országgyűlési képviselő fogadóórát tart

Dr Balogh József országgyűlési képviselő fogadóórát tart 2013. március 20-án szerdán 14-16 óra között a Városháza kistárgyalójában. Tisztelettel várja az érdeklődőket.

Általános iskolai beíratkozás

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról
Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2006. június 1. és 2007. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2013/2014. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját az állami intézményfenntartó központ valamennyi településre egységesen határozta meg:
2013. április 8-án hétfő
2013. április 9-én kedd
A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes állami fenntartású általános iskolájában:
mindkét nap 8-18 óra közötti időszakban történik.

Fájl: 

2013. 03. 08.

Testületi ülés dátuma: 
2013. 03. 08.
Meghívó: 
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

2013. 03. 08.

Nincs szükség "személyi igazolványra" a beiratkozáshoz, elkezdődött a kormányablak ügyintézők képzése

Nincs szükség "személyi igazolványra" a beiratkozáshoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a médiában megjelent téves beszámolókkal szemben, az óvodai beiratkozáshoz a szülőknek nem kel "személyi igazolványt" készíttetniük gyermekük számára.

Nincs szükség személyi igazolványra a beíratkozáshoz, elkezdődött a kormányablak ügyintézők képzése

Nincs szükség "személyi igazolványra" a beiratkozáshoz
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a médiában megjelent téves beszámolókkal szemben, az óvodai beiratkozáshoz a szülőknek nem kel "személyi igazolványt" készíttetniük gyermekük számára.

Tájékoztatás

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalánál bekövetkező változásokról az alábbiakban tájékoztatom Önöket.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§-85.§ bekezdésében foglaltaknak megfelelően Felsőlajos Község Lajosmizse Várossal 2013. március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hozott létre
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.