%2

Térítési díj befizetése

TÁJÉKOZTATÁS A MÁJUS HAVI LAJOSMIZSEI VÁSÁR ELMARADÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Várás Látogatóit és Eladóit, hogy egyeztetve az Operatív Törzs Ügyeleti Központjával és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületével megszületett a 40/2021. (IV. 27.) Polgármesteri Határozat, amelynek értelmében a koronavírus-járvány harmadik hullámára, a fertőzésveszély csökkentésére, valamint a rendezvényre várt érdeklődők magas létszámára tekintettel a 2021. május 02-ra tervezett országos állat- és kirakodó vásár nem kerül megrendezésre Lajosmizsén.

Kérem szíves megértésüket és a tájékoztatás tudomásul vételét, bízva benne, hogy a június havi vásárban már találkozni tudunk!

 

Basky András sk.

 polgármester

Tájékoztató

2021.04.27. veszélyhelyzet alatti polgármesteri döntések

Testületi ülés dátuma: 
2021.04.27. veszélyhelyzet alatti polgármesteri döntések
Határozatok: 

SECAP-OK KIDOLGOZÁSA BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2022. június 30.
 
A projekt célja:
A fogyasztói szokások alakítói és az energiafelhasználás káros anyag kibocsátásának okozói mi magunk vagyunk, így a lehetőség is a mi kezünkben van, hogy életterünket alakítsuk. Az akcióterv elfogulatlan, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az önkormányzatok számára a különböző szektorok energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról. Ezáltal már rövid távon is jó alapul szolgál beruházások tervezéséhez is.
A fenntartható energia akcióterv célja, hogy helyi szintű energetikai stratégiát nyújtson az adott településnek, majd javaslatokkal növelje azok ellátásbiztonságát és versenyképességét. A két alapvető eszköze az energiahatékonyság fokozása a jelenlegi életminőségünk megtartása mellett, majd az így kapott fogyasztás kielégítés minél nagyobb arányban megújuló energiaforrások felhasználásával. A valódi cél egy olyan élettér megalkotása, mely az élővilág minden értékének megőrzésével hosszú távú boldogulást kínál mindannyiunknak.
 
A projekt tartalmi elemei:
Jelen projekt keretében elkészül a konzorciumi partnerek: Baja Város Önkormányzat, Kalocsa Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Lajosmizse Város Önkormányzata és Tiszakécske Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (a továbbiakban: SECAP; Sustainable Energy and Climate Action Plan).
 
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében lehetőség van a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek:
- Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület,
- Kiskunok Vidékéért Egyesület,
- Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület,
- Kolon Menti Leader Egyesület,
- Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület,
- Szabadszállási Gazdakör
 
SECAP-jainak az elkészítésére is, de mivel ezek a szervezetek nem lehetnek konzorciumi partnerek, részükre a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat készítteti el.
 
A projekt várható eredményei:
A konzorciumi partnerek esetében a SECAP-ok a települések belterületére készülnek, míg a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek esetében a vidékies térségekre kiterjedve (a konzorciumi partnerek külterületeit is beleértve) készülnek el az Akciótervek, ezzel elkerülve az egyes dokumentumok között az átfedést. A kidolgozásra kerülő SECAP-ok a Polgármesterek Szövetségének módszertana szerint készülnek el. A SECAP-ot készítő önkormányzatok vállalják, hogy saját CO2 kibocsátásukat 40%-kal mérséklik 2030-ra, egy tetszőlegesen választott, 1990 utáni kezdőállapothoz képest.

___________________________________________________________________________________________________________

Elfogadásra került Lajosmizse Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP)

 
A 84/2022. (V.26.) önkormányzati határozattal elfogadásra került Lajosmizse Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP).

___________________________________________________________________________________________________________

Lajosmizse Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) társadalmi egyeztetési változata

Az éghajlatváltozás a 21. század egyik legsúlyosabb, szerteágazó környezeti és egészségügyi következményekkel járó problémája, ezáltal a jelen (és jövő évtizedek) egyik legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai kihívásának tekinthető. Hatásai a gazdasági élet számos területén és az emberek mindennapjait érintően is érvényesülnek. Hazánk az Európán belüli helyzetéből (medence jelleg) adódóan is igen érzékenyen reagál a globális tendenciákra. A legfrissebb regionális klímamodellek szimulációs eredményei is azt mutatják, hogy a hőmérsékletben egyértelmű emelkedés várható az elkövetkező évtizedekben, ugyanakkor a csapadék mennyiségében ‒ bár itt a kép jóval összetettebb ‒ éves szinten kisebb, a nyári időszakban jelentősebb mértékű csökkenés prognosztizálható.

Bács-Kiskun megye térsége a Kárpát-medencén belül a klímaváltozás hatásai által fokozottan veszélyeztetett térségek közé tartozik: a szimulációk szerint ugyanis az ország keleti és déli területein kell a legnagyobb mértékű melegedéssel számolni. Hasonlóan kedvezőtlen tendenciát mutatnak a csapadék eloszlására és mennyiségére vonatkozó eredmények is. Bár a csapadékviszonyok várható változásának előrejelzésében nagy a bizonytalanság, az egyértelműnek látszik, hogy a tendenciózusan emelkedő hőmérséklet mellett romló vízgazdálkodási mutatókkal kell szembenéznie a térségnek.

Lajosmizse Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (a továbbiakban SECAP) elkészítése során célul tűztük ki, hogy kiterjedt helyzetelemzés során elkészítjük a település 2012-re, mint bázisévre és a jelenre számított üvegházhatású gáz mérlegét (a továbbiakban ÜHG leltár) azonosítjuk a legfontosabb mitigációs fókusz pontokat, feltárjuk a legfontosabb éghajlat-változási problémaköröket és hatásviselőket, valamint az adaptáció térségi lehetőségeit. Ez az elemzés kitér mind a környezeti elemek, mind a települési és épített környezet állapotára, mind pedig a társadalmi hatásokra. Ennek segítségével azonosítottuk azokat a legfontosabb problémákat, amelyek a település adottságaiból adódóan a jövőképet meghatározzák, majd megfogalmaztuk azokat a települési szinten értelmezhető intézkedéseket, amelyek a kijelölt célok eléréséhez különböző időtávokon elvezethetnek. 

 

Elkészült a település SECAP-jának egyeztetési változata, mely az alább csatolt dokumentumok között megtalálható.

Véleményét, javaslatát, észrevételeit 2022.04.14.-04.24 között fogalmazhatja meg az alább csatolt adatlapon. A kitöltött adatlapot a horvath.sandor@lajosmizse.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni!

Álláspályázat

2021.04.08. veszélyhelyzet alatti polgármesteri döntések

Testületi ülés dátuma: 
2021.04.08. veszélyhelyzet alatti polgármesteri döntések
Határozatok: 

Tájékoztató

MEGSZŰNTEK AZ ÁRUSÍTÁSI KORLÁTOZÁSOK A LAJOSMIZSEI PIACON!

  Tájékoztatom a Lajosmizsei Piac Árusítóit és Vevőit, hogy 2021. április 08-tól, csütörtöktől az élelmiszer piac mellett ismételten lehet árusítani a terménypiacon, valamint a kirakodó- és használtcikk piac területén is árusítási korlátozások nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a piac teljes területen kötelező a maszkhasználat, továbbá kérjük az egymástól a 1,5 méteres távolság megtartását. Megértésüket továbbra is köszönjük: Piac Rendezőség 

2021.04.01. veszélyhelyzet alatt hozott döntések

Társulási ülés dátuma: 
2021.04.01. veszélyhelyzet alatt hozott döntések
Határozatok: 

Tájékoztatás