Települési támogatás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Települési támogatás (haláleset kapcsán)
Nem állapítható támogatás ha:

 • A kérelmező nem lajosmizsei lakos !
 • A haláleset óta a kérelem benyújtásáig több mint 60 nap eltelt !
 • A kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja
 • családban élő esetén a nyugdíj legkisebb összegének 300%-t
  (2015-ben 85.500 Ft/fő) !
 • egyedül élő esetén a nyugdíj legkisebb összegének 400%-t
   (2015-ben 114.000 Ft/fő) !
  • A csatolt igazolások adatai nem valósak!
  • Aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült.

Mellékletek:              

 • Halotti anyakönyvi kivonat eredeti és 1 pl. másolata.
 • Eltemettető, kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számlák.
 • Eltemettető, kérelmező nevére kiállított temetési számlák másolata.
 • Vagyoni, jövedelmi viszonyokat, jogosultságot igazoló iratok, igazolások.

                          
A jogosultság megállapításának szempontja:       

 1. A havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét,

 1.  A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
 • Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
   
 1. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
 • A kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 • A vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 • A közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
 • A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.