A MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÁLLÁSPÁLYÁZATAI

2023. MÁRCIUS HAVI BÖLCSŐDEI, ÓVODAI,ISKOLAI, FELNŐTT ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSIDÍJ BEFIZETÉSE

TÉRÍTÉSI  DÍJ  BEFIZETÉS

A 2023. Március HAVI ÉTKEZÉS

   BÖLCSŐDE,  ÓVODA, ISKOLA, FELNŐTT 

IGSZ IRODÁBAN  (Lajosmizse, Ceglédi út 1. sz.)

A lajosmizsei iskolásoknak a https://menza.lajosmizse.hu oldalon belépve

a számlák menüpontban kártyával is ki lehet fizetni!

2023. Március  1. – 2.

Pótbefizetés: Március 14.

8.00 – 12.00; 12,30 – 15.00

Kérjük a kedves Szülőket az időpont betartására!     

  Köszönettel: GAZDASÁGI IRODA PÉNZTÁROSAI

 

Megrendezésre kerül a 2023. március havi Lajosmizsei Vásár!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2023. március 05-én megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a madárinfluenza miatt a márciusi vásárban baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása NEM ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet! Az élőállat értékesítése során a vásár fenntartója, Lajosmizse Város Önkormányzata nem tartozik felelőséggel, mivel az adás-vétel az árusító és a vevő közötti jogügylet.

 

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0882/7 hrsz 286/1250 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0882/7 hrsz 286/1250 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2023.02.09.
Levétel napja: 2023.05.11.

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

 A DTKH Nonprofit Kft. ügyfélfogadása Lajosmizse Művelődési Házban 2023.02.09-én (csütörtök) elmarad!

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAKÖTELEZETTSÉG, KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAKÖTELEZETTSÉG, KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSÉRŐL

AZ ALÁBBIAKRA HÍVOM FEL A T. LAJOSMIZSEI SZÜLŐK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK FIGYELMÉT:

Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.

Felhívom az érintett, külföldön óvodakötelezettséget teljesítő gyermekek, szüleinek figyelmét, hogy további tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján érhető el. 

Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével ügyfélkapun keresztül vagy postai úton történő beküldéssel teljesíthetik.

Lajosmizse, 2023. február 6.

                                                                        Dr. Balogh László sk.

                                                                                   jegyző        

2023. FEBRUÁR HAVI BÖLCSŐDEI, ÓVODAI,ISKOLAI, FELNŐTT ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSIDÍJ BEFIZETÉSE

TÉRÍTÉSI  DÍJ  BEFIZETÉS A 2023. FEBRUÁR HAVI ÉTKEZÉS

   BÖLCSŐDE,  ÓVODA, ISKOLA  FELNŐTT 

IGSZ IRODÁBAN  (Lajosmizse, Ceglédi út 1. sz.)

A lajosmizsei iskolásoknak a https://menza.lajosmizse.hu oldalon belépve a számlák menüpontban kártyával is ki lehet fizetni!

2023. Február  8. – 9.

Pótbefizetés: Február 14.

8.00 – 12.00; 12,30 – 15.00

Kérjük a kedves Szülőket az időpont betartására!     

Köszönettel: GAZDASÁGI IRODA PÉNZTÁROSAI

Megrendezésre kerül a 2023. február havi Lajosmizsei Vásár!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2023. február 05-én megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a februári vásárba juh, kecske, sertés, ló, nyúl, egyéb élőállat, valamint baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet!

 

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.


 

 

Tájékoztatás Lajosmizsei Köztemetőben található újra meg nem váltott sírhelyek megszüntetéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Lajosmizsei Köztemető tulajdonosa 2022. május 01. napján hirdetményt tett közzé azon sírhelyekről, amelyeknek újra meg nem váltásáról nem gondoskodott a sírhely felett rendelkező személy. Amennyiben ezen sírhelyek újra meg nem váltásáról a sírhely felett rendelkező jelen pillanatig sem intézkedett úgy tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a sírhely feletti jogosultság 2022. július 01. napjával megszűnt. Ezen sírhelyeket a temető tulajdonosa 2023. július 01. napjától újra használatba adhatja, továbbá a temető tulajdonosa a sírhelyen található síremléket 2024. január 01. napjától értékesítheti. Bővebb tájékoztatás az alábbi hirdetményben olvasható. A fentiek alapján megkérem a sírhely felett rendelkezőket, hogy szíveskedjenek a sírhelyek újra megváltásáról gondoskodni.

 

Mit jelent nekem ma Petőfi? Videó- és fotópályázat!

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a Neumann János Egyetemmel együttműködve videó- és fotópályázatot hirdetett Mit jelent nekem ma Petőfi? mottóval a Petőfi-bicentenárium alkalmából.

A pályázat keretében Petőfi Sándor életművével, a Bács-Kiskun vármegyei Petőfi-emlékhelyekkel és a kultusszal kapcsolatos feldolgozásokat kell a jelentkezőknek elkészíteniük, melyek népszerűsítik és új, rendhagyó, szubjektív szemszögből mutatják be a Petőfi-kultusz 21. századi értékeit.

Bács-Kiskun vármegyei általános- és középiskolák Bács-Kiskun vármegyei lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező tanulói jelentkezhetnek a pályázatra, az alábbi két korcsoport szerint:

1. korcsoport: az általános iskolák 5-8. osztályos tanulói.

2. korcsoport: a középiskolák 9-12. osztályos tanulói.

3. korcsoport: felnőtt pályázók.

A pályázati felhívás a következő linken keresztül érhető el:

https://petofi200.hu/component/content/article/84-hirek/273-mit-jelent-nekem-ma-petofi-video-es-fotopalyazat?Itemid=437

Beküldési határidő: 2023. február 26.

 

Petőfi Sándor Szavalóverseny

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház közreműködésével Petőfi Sándor Szavalóversenyt hirdet.

A versenyre Bács-Kiskun vármegyei lakcímmel rendelkező jelentkezőket várunk, 4. osztályos diákoktól egészen a felnőtt korosztályig.

A felhívás a következő címen elérhető el: https://www.petofi200.hu/component/content/article/84-hirek/303-petofi-sandor-szavaloverseny-kecskemeten?Itemid=437
 

 

Demencia Információs Órák

A 2023. évben is folytatódik a Demencia Információs Óra sorozat Lajosmizsén az Egészségház I. emeleti tárgyalójában (Dózsa György út 104-106.).
 
Az előadássorozat a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében és támogatásával minden érdeklődő részére térítésmentesen  látogatható. A programokon a demencia témakörben kaphatnak válaszokat az érintett hozzátartozók a demenciával élő személyek gondozását illetően, az alkalmak a családtagok mentálhigiénés támogatását is segítik.
 
A DIÓ programsorozat előadásai a 2023. évben még három alkalommal kerülnek megrendezésre hétfői napokon 16:30-as kezdéssel.
 
Az alkalmak egy rövid felvezető előadással indulnak, illetve közös konzultációval zárulnak, ahol a résztvevők feltehetik konkrét kérdéseiket. Minden résztvevő kézhez kap egy információs lapot is, melyet hazavihet, hogy a későbbiekben is legyen lehetőség egy formális „Kapaszkodóra”.
 
A soron következő három alkalom programja, témái:
 
- január 16.:
Idősügy és jogvédelem – a demenciával élők családtagjaival, segítőivel megbeszéljük az előforduló problémák helyes értelmezését, gyakorlati tanácsokat, módszereket mutatunk a pénzkezeléssel, az ingatlanok védelmével kapcsolatban. Figyelmet fordítunk a döntéshozatal fontosságára, a méltóság megőrzésének lehetőségeire és az életvégi kérdésekre.
 
- február 13.:
A demencia utolsó szakaszában jelentkező gondozási nehézségek témakörében lehetőség nyílik egy közös beszélgetésre, információcserére, tapasztalatok átadására a gondozó családok és szakemberek között a testi-lelki szenvedésről, a palliatív terápiáról, a halállal és a gyásszal való megküzdésről.
 
- március 13-án kerül sor a DIÓ (Demencia Információ Óra) záró foglalkozására:
Visszatekintést tartunk az elmúlt 12 alkalomra, valamint témánk lesz a lelki egészségvédelem a családban. Szót ejtünk a kifáradásról, a határok meghatározásáról és betartásáról, keretek létrehozásáról, konkrét megoldási javaslatokat adunk a program résztvevőinek.

 

Megváltozott az iparűzési adó bevallás benyújtása

Tisztelt Adózók!

Megváltozott a 2022. évben kezdődő adóévi iparűzési tevékenység utáni (kötegelt) iparűzési adóbevallás (22HIPAK) benyújtása

A „22HIPAK" nevű helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt – az előírt határidőig - azoknak kell majd benyújtaniuk (jellemzően 2023. május 31-ig), akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek székhelyük, telephelyük Lajosmizse városban található.

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a Htv-ben meghatározott időpontig az állami adóhatóság elektronikus bevallás-kitöltő és ellenőrző rendszerén keresztül elektronikus úton közvetve székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatni. Maga a nyomtatvány a NAV honlapjáról https://nav.gov.hu/ tölthető le, itt található a kitöltési útmutató is.

A Htv. új, 2023. január 1-jétől hatályos 51/Q. §-a szerint a 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó (tételes adózó vállalkozó) a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást. Ez azt jelenti, hogy a 2022. évben Kata-alanyként a Htv. 2022. szeptember 1-jétől hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti adózást alkalmazó vállalkozót 2023. január 15-ig – a 2022. adóév tekintetében – bevallás benyújtására nem köteles az önkormányzati adóhatóság felé. Ez az adóalany a teljes 2022. adóévéről csak 2023. május 31-ig köteles egy adóbevallást benyújtani, feltéve, ha erre a Htv. 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján egyébként köteles (pl.: a 2022. adóévben kedvezményt akar érvényesíteni).

Más a helyzet azzal az adóalannyal, aki csak a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazta (azaz, a Htv. szóhasználatában kisadózó vállalkozásnak minősült), vagyis 2022. szeptember 1-jétől már nem minősült a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózó vállalkozónak. Ennek az adózónak a 2022. év ún. kisadózó vállalkozásként eltöltött időszakáról 2023. január 15-ig kellett adóbevallást benyújtania, ha erre egyébként a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján köteles. (pl: kedvezményt akar érvényesíteni). A 2022. év nem kisadózó vállalkozásként eltöltött időszaka tekintetében pedig 2023. május 31-ig esedékes, az általános szabályok szerinti bevallás-benyújtási kötelezettség terheli, hiszen 2022. szeptember 1-től már rá nem vonatkoznak az elmúlt évben hatályos Htv. 39/B. § szerinti szabályok, a főszabály lép életbe.

Hasonlóan iparűzési bevallást kell adni, ha a vállalkozás tevékenységét szünetelteti, ugyanis ekkor megszűnik helyi iparűzési adóalanynak lenni, mert esetében nem teljesül a vállalkozó fogalom, hiszen adóköteles tevékenységet nem végez. (Htv. 36. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.) Ezért ekkor adókötelezettsége is megszűnik, így záró bevallást (30 napon belül) kell adni (22HIPAK vagy már 23HIPAK). A szünetelés időszakában nincs helyi iparűzési adókötelezettség és így adófizetés sincs.

 

 Folyamatosan működő vállalkozó az éves adóbevallásban jelezheti, hogy a következő adóévtől a Htv. 39/A. §-a szerinti egyszerűsített tételes adóalap-megállapítást kívánja alkalmazni, míg a tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévéről szóló bevallásban jelölheti, hogy e módszerrel kívánja az adóalapját megállapítani. (Htv. 39/A (4) bek. a))

A tevékenységét Lajosmizse Város Önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó - ide nem értve az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót - a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak is minősül. Ez utóbbi nyomtatványt nem a NAV-on keresztül, hanem önkormányzatonként az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap nyújtható be az adott önkormányzat felé (Ügyintézés bejelentkezéssel => Lajosmizse Város Önkormányzata => Ügyindítás => Adóügyi ágazat és Általános adónyomtatványok ügytípus => BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS). (Htv. 39/A (4) bek. b))

A 2022. évtől kezdődően az adózók ún. kötegelt bevalláson tudják az adóbevallási kötelezettségüket teljesíteni. A nyomtatvány „A" és „M" típusú lapokból áll, hasonlóan több bevallási nyomtatványhoz. Az iparűzési adó esetében azonban a kötegelt nyomtatványt az teszi különlegessé, hogy az egyes önkormányzatokhoz benyújtandó adattartalom önkormányzatonként eltér. Minden önkormányzat csak a saját illetékességi területén létesült telephely / székhely utáni adókötelezettségi adatokat kapja meg. Ehhez az állami adóhatóság elektronikus rendszere a nyomtatványokat feldarabolja „A" és „M" lapokra, majd minden egyes „A" lapból a továbbítandó „M" lapok számának megfelelő másolatot készít és ezekhez az adott önkormányzatnak szóló „M" lapo(ka)t párosítja és az így képzett csomagokat továbbítja az önkormányzat részére.

A 22HIPAK nyomtatványon egy adott időszakra csak egy adóalap megállapítási módszer választható, így amennyiben az adózó év közben KATA alanyiságot keletkeztet vagy szüntet meg, és emiatt adóalap megállapítás módszert vált, akkor a két külön időszakra két külön nyomtatványt kell benyújtani. Ez csak a tételes iparűzési adóalap megállapítást választó KATA alanyok esetében állhat fenn, és ilyenkor figyelembe kell venni az eltérő bevallási határidőket. Ez alól az az eset képez kivételt, ha az adózó a teljes adóévben a tételes adóalap-megállapítást választó KATA alanyiság mellett őstermelő tevékenysége révén is adóalanynak minősül, ekkor egy nyomtatványon lehet és kell is az adóbevallást teljesíteni.

A 2022. évre vonatkozó nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön „M" lap beadásával. A bevallások szétbontását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai rendszere végzi, így minden önkormányzat a főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg. A Htv. 42/D § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság ellenőrzi és a számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó, szétbontott nyomtatványokat megküldi a bevallással érintett önkormányzatok részére.

Az egy önkormányzathoz benyújtott adóbevallások esetében az eddigi megszokottól az az eltérés, hogy a továbbiakban a számszaki hibák ellenőrzése miatt nem fogadható el olyan bevallás, ami nem teljes adattartalommal kerül beküldésre.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet annak a fontosságára, hogy az adózó az ÁNYK programban beküldött fájlt tárolja el saját maga részére, hogy ezzel megkönnyítse a későbbi önellenőrzéseket.

Az önellenőrzéseket ezentúl nem a nyomtatvány fő lapján, hanem az adott önkormányzat „M" lapján lehet jelölni, ugyanígy az ismételt önellenőrzéseket is. Ez nem jelent változást az egy önkormányzathoz benyújtott bevallások esetében.

Valamely, egynél több önkormányzatnál iparűzési adókötelezettséggel rendelkező vállalkozó esetén (pl.: ha az adózó a székhelyén kívül más önkormányzat illetékességi területén is rendelkezik a Htv. szerinti telephellyel vagy több önkormányzat illetékességi területén is találhatóak a Htv. szerinti telephelyei) előfordulhat, hogy az adózó valamely önkormányzat felé elmulasztja a fennálló iparűzési adókötelezettségéről szóló bevallás benyújtását (ezen önkormányzat vonatkozásában nem tölt „M" lapot). Ilyen esetben az ezen önkormányzat részére továbbíttatni kívánt „M" lapon az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/ Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése" mezőben a „K" értéket – „Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése" – kell beírni. Ha pedig az újonnan (előzmény nélkül) benyújtott pótlap léte okán a többi önkormányzatra jutó adóalap/bevallandó adó összege megváltozik, akkor ez utóbbi önkormányzatok „M" lapján ezt a tényt az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés" mező kitöltésével kell jelölni.

A több önkormányzathoz benyújtott bevallások esetén az önellenőrzések folyamata a következő: Amennyiben az összes „M" lap közül legalább 1-en be van jelölve az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése" mező, úgy az állami adóhatóság rendszere csak azon önkormányzatok számára küldi meg a szétbontott nyomtatványt, akiknél az „M" lapon ez a mező ki van töltve. Azon „M" lapokat, ahol ez a mező nincs kitöltve, de másik „M" lapon ez a mező kitöltött, az állami adóhatóság számítástechnikai rendszere a számszaki ellenőrzés után továbbítás nélkül törli.

A bevallás-benyújtás módjától függetlenül a Htv. 9. §-a értelmében helyi adóügyben, így iparűzési adóügyben is az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek önkormányzata a helyi iparűzési adót bevezette, így iparűzési adóügyben hatósági eljárásra, adózói tájékoztatásra csak az önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett. A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az adót megállapító önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. (Erről részletes tájékoztatót olvashatnak honlapunkon.)

A forintban történő helyi iparűzési adószámla változatlan, itt közvetlenül is utalhatnak forintban az önkormányzatunk számlájára. Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi iparűzési adó számla 10402599-00026404-00000002

Köszönjük szíves együttműködésüket.

Lajosmizse, 2023. január hó.

                                                                                                    Tisztelettel:

                                                                                                 dr. Balogh László sk.

                                                                                                          jegyző

Tájékoztató a külterületi földutak javításáról

A sok őszi csapadék sajnos nagyon tönkre tette Lajosmizse földútjait. Volt, ahol már megtörtént a felújítás, de a sok eső miatt pár nap elteltével az utak állapota rosszabb lett, így a felázott, saras utak javítását abba kellett hagyni.

Az újév időjárása lehetővé tette, hogy újból elkezdődjön a földutak karbantartása.

Mindenki türelmét kérjük, mivel egyszerre nem tudunk mindenhol jelen lenni, így elsősorban a rosszabb állapotú utak javításával kezdtünk és reményeink szerint, mindenhova el fogunk jutni. Az év elején el is kezdtük a hidromek földmunkagéppel a gödrös utak berakását és víznyelő árkok készítését. További gépekkel a már berakott utakat grédereztük, kombinátoroztuk, majd hengerrel tömörítettük. A munkákban a gazdák is segítettek saját gépeikkel, amit köszönünk szépen, és várjuk a további segítőket, hogy minél jobb minőségű és hosszabb út készüljön el. Múlt héten közel 15 km út újult meg!

     

Szeretném bemutatni önkormányzatunk új tömörítő hengerét, ami egy önjáró hengerből lett átalakítva 2022 őszén. Király József és csapata tervei alapján lett újragondolva és kivitelezve az átalakítás, a hengeren vibrációs funkció is van melyet reményeink szerint jól tudunk használni.

    

Király Józsefnek ezúton szeretném megköszönni igényes, precíz munkájukat!

                                                                                                                                  Fekete Zsolt                                                                                                                                         alpolgármester

Tájékoztató a devizaszámla megnyitásáról

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is
megfizethetik.
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben
vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség –
elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő
helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől
kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró
vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő
átutalással is teljesítheti.

Lajosmizse Önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Lajosmizse Város Önkormányzata
Számla száma: 10025004-00001293-02120015
Számla IBAN száma: HU81 1002 5004 0000 1293 0212 0015.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a
Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a
kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank
mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján
jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adó számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat –
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt
összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó
megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi
iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja.

Az ilyen jellegű utalást célszerű lesz néhány nappal korábban indítani.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes
adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban
teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt
forintösszeget.
Együttműködésüket köszönjük!

                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                         dr. Balogh László sk.

                                                                                                     jegyző

 

Határozat

Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyában kelt határozat közzététele.
 
Kifüggesztés napja: 2023.01.10.
Levétel napja: 2023.02.10.
 
Lakossági Tájékoztató
a honlapon található, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/KTF/06885-128/2022 számú, Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyában hozott környezetvédelmi engedély határozatához:
A határozat 42. oldala szerint
"− 640+80 szelvényben (régi 189+25) a Pacsirta utca földútja keresztezi a vágányt
Az útátjáró a forgalmi vizsgálatok alapján, önkormányzati jóváhagyással megszüntetésre kerül.

A környezetvédelmi engedélyezésre benyújtott anyag a 2022. júliusi állapotokat tükrözi. Időközben a 2022. augusztusi testületi ülésen is jóváhagyott, ún. bírálati terv szerint a Pacsirta utcai átjáró fény- és félsorompós biztosítással lesz kialakítva, vagyis az egyeztetések eredményeként az átjáró NEM SZŰNIK MEG.

A megbízó NKK képviseletében eljáró Ring Mérnöki Iroda tájékoztatása szerint a vonalon több ilyen típusú (Lajosmizsét már nem érintő) változás miatt a környezetvédelmi engedély módosítása iránt fognak intézkedni.
Az esetleges félreértés miatt elnézést kérünk!

Basky András polgármester nevében és megbízásából: Kovács Gábor főépítész

 

 

Tartalom átvétel