MVM Démász Áramhálózati Kft. értesítése feszültség alá helyezésről

MVM Démász Áramhálózati Kft. értesíti a T. Lakosságot, hogy Lajosmizse, külterület 0300/23 hrsz ing. vill. a VHSZ kivitelezés ütemének megfelelően 2022. április 26. napján feszültség alá helyezte! Ettől az időponttól a létesítmény megközelítése, érintése életveszélyes és TILOS! 

Tájékoztatás májusi vásár megtartásáról

Megrendezésre kerül a 2022. május havi Lajosmizsei Vásár!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2022. május 01-jén megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Mivel a Kormány által jelenleg is veszélyhelyzet van kihirdetve, ezért a vásártéren történő tartózkodás idején az alábbi ajánlások figyelembevételét javasoljuk:

 

 • A vásáron tartózkodó személyek kötelesek más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1.5 méter távolságot tartani.
 • Igénybe lehet venni a vásártéren megtalálható kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget.
 • A vásári árusok csak gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz, fertőtlenítőszerről saját maguk gondoskodjanak, továbbá az értékesítendő termékeket fedjék le! A vevőket pedig határozottan kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak.
 • A vásárra csakis olyan személy látogasson el, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élő sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket, továbbá nem érintkezett fertőzött személlyel.

 

 

Továbbá tájékoztatjuk a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a madárinfluenza miatt a májusi vásárban baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása NEM ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet! Az élőállat értékesítése során a vásár fenntartója, Lajosmizse Város Önkormányzata nem tartozik felelőséggel, mivel az adás-vétel az árusító és a vevő közötti jogügylet.

 

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.


 

 

MeghívóElkészült Lajosmizse Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) társadalmi egyeztetési változata

Az éghajlatváltozás a 21. század egyik legsúlyosabb, szerteágazó környezeti és egészségügyi következményekkel járó problémája, ezáltal a jelen (és jövő évtizedek) egyik legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai kihívásának tekinthető. Hatásai a gazdasági élet számos területén és az emberek mindennapjait érintően is érvényesülnek. Hazánk az Európán belüli helyzetéből (medence jelleg) adódóan is igen érzékenyen reagál a globális tendenciákra. A legfrissebb regionális klímamodellek szimulációs eredményei is azt mutatják, hogy a hőmérsékletben egyértelmű emelkedés várható az elkövetkező évtizedekben, ugyanakkor a csapadék mennyiségében ‒ bár itt a kép jóval összetettebb ‒ éves szinten kisebb, a nyári időszakban jelentősebb mértékű csökkenés prognosztizálható.

Bács-Kiskun megye térsége a Kárpát-medencén belül a klímaváltozás hatásai által fokozottan veszélyeztetett térségek közé tartozik: a szimulációk szerint ugyanis az ország keleti és déli területein kell a legnagyobb mértékű melegedéssel számolni. Hasonlóan kedvezőtlen tendenciát mutatnak a csapadék eloszlására és mennyiségére vonatkozó eredmények is. Bár a csapadékviszonyok várható változásának előrejelzésében nagy a bizonytalanság, az egyértelműnek látszik, hogy a tendenciózusan emelkedő hőmérséklet mellett romló vízgazdálkodási mutatókkal kell szembenéznie a térségnek.

Lajosmizse Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (a továbbiakban SECAP) elkészítése során célul tűztük ki, hogy kiterjedt helyzetelemzés során elkészítjük a település 2012-re, mint bázisévre és a jelenre számított üvegházhatású gáz mérlegét (a továbbiakban ÜHG leltár) azonosítjuk a legfontosabb mitigációs fókusz pontokat, feltárjuk a legfontosabb éghajlat-változási problémaköröket és hatásviselőket, valamint az adaptáció térségi lehetőségeit. Ez az elemzés kitér mind a környezeti elemek, mind a települési és épített környezet állapotára, mind pedig a társadalmi hatásokra. Ennek segítségével azonosítottuk azokat a legfontosabb problémákat, amelyek a település adottságaiból adódóan a jövőképet meghatározzák, majd megfogalmaztuk azokat a települési szinten értelmezhető intézkedéseket, amelyek a kijelölt célok eléréséhez különböző időtávokon elvezethetnek. 

 

Elkészült a település SECAP-jának egyeztetési változata, mely az alább csatolt dokumentumok között megtalálható.

Véleményét, javaslatát, észrevételeit 2022.04.14.-04.24 között fogalmazhatja meg az alább csatolt adatlapon. A kitöltött adatlapot a horvath.sandor@lajosmizse.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni!

 

A projektről további információt olvashatnak a pályázatok menüpontban!

Meghívó

Tájékoztatás

Meghívó

Tájékoztatás áprilisi vásár megtartásáról

Megrendezésre kerül a 2022. április havi Lajosmizsei Vásár!

Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2022. április 03-án megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Mivel a Kormány által jelenleg is veszélyhelyzet van kihirdetve, ezért a vásártéren történő tartózkodás idején az alábbi ajánlások figyelembevételét javaslom:

 

 • A vásáron tartózkodó személyek kötelesek más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1.5 méter távolságot tartani.
 • Igénybe lehet venni a vásártéren megtalálható kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget.
 • A vásári árusok csak gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz, fertőtlenítőszerről saját maguk gondoskodjanak, továbbá az értékesítendő termékeket fedjék le! A vevőket pedig határozottan kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak.
 • A vásárra csakis olyan személy látogasson el, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élő sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket, továbbá nem érintkezett fertőzött személlyel.

 

 

Továbbá tájékoztatom a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján az áprilisi vásárában a  baromfi, galamb, madártojás, kedvtelésből tartott madarak és kérődzők beszállítása ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet!

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.

 Meghívó

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!A kertimunka során a tűzgyújtás szabályait minden esetben be kell tartani.Egy balul sikerült tűzgyújtással nemcsak magunkat, hanem a szomszédainkat is veszélyeztetjük.Milyen szabályokat kell betartani:

 • belterületen csak az önkormányzati rendelet által meghatározottak szerint;
 • külterületen csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet növényi hulladékot elégetni;
 • egyéb hulladék, szemét égetése TILOS;
 • tűzgyújtási tilalom idején ne végezzünk égetést;
 • az égetés alatt mindig tartsunk készenlétben elegendő oltóeszközt, gondoljunk a biztonságra (tűzoltó készülék, lapát, víz, esetleg védőszántás, …);
 • figyeljünk a széljárásra, időjárási jelenségekre;
 • SOHA ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet;
 • amennyiben el szabadult a tűz, először a tűzoltókat értesítsük (112, 105)
 • az égetés befejeztével alaposan győződjünk meg, hogy a tűz kialudt és nem fog visszagyulladni.

Tájékoztatás márciusi vásár megtartásáról

Megrendezésre kerül a 2022. március havi Lajosmizsei Vásár!

Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2022. március 06-án megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Mivel a Kormány által jelenleg is veszélyhelyzet van kihirdetve, ezért a vásártéren történő tartózkodás idején az alábbi ajánlások figyelembevételét javaslom:

 

 • A vásáron tartózkodó személyek kötelesek más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1.5 méter távolságot tartani.
 • Igénybe lehet venni a vásártéren megtalálható kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget.
 • A vásári árusok csak gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz, fertőtlenítőszerről saját maguk gondoskodjanak, továbbá az értékesítendő termékeket fedjék le! A vevőket pedig határozottan kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak.
 • A vásárra csakis olyan személy látogasson el, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élő sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket, továbbá nem érintkezett fertőzött személlyel.

 

 

Továbbá tájékoztatom a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a madárinfluenza miatt a márciusi vásárban baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása NEM ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet!

Lajosmizse város is csatlakozik a Kárpátaljaiaknak szervezett adománygyűjtési akcióhoz!

A Kárpátalján kialakult helyzetben a pénzbeli segítségnyújtás a legjobb és a leggyorsabb lehetőség mindenki számára, ezért javasoljuk, hogy támogatásukat elsősorban pénzadománnyal tegyék meg a kormány által indított Híd Kárpátaljáért segélyprogramon keresztül. Telefonhívásonként, SMS-enként 500 forintot adományozhat a 1357-es telefonszámon. A Nemzeti Összefogás számlaszámára (11711711-22222222) történő utalással is támogathatják a bajbajutottakat. Az összegyűlt felajánlásokból a segítségnyújtást a határon lévő karitatív szervezetekkel közösen végzi a kormány.

Tárgyi adományok (tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ruha, takaró, higiéniai szerek) leadására is biztosítunk lehetőséget a VÁROSHÁZÁN (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) munkaidőben (kedd-csütörtök 8-16 óra, péntek 8-12 óra) 2022. március 4-ig. Kérjük, hogy csak jó minőségű és használható dolgokat hozzanak❗️

Az országos, egyházi karitatív adománygyűjtési programokon túl településünkön további adománygyűjtésekkel is találkozhatnak az alábbi két linken:

https://www.facebook.com/edinaberni.bernula/posts/10225005986632599

https://www.facebook.com/hunterszerviz/posts/547015860113954

Amennyiben szükséges, a helyi adományozással kapcsolatosan további információt a 76/356-211-es telefonszámon adunk.
A kialakult helyzettől függően további segítséget is fogunk nyújtani, amelyről időben tájékoztatást adunk❗️

 

Syndicate content