Élhető település projekt

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Jelen projekt komplex projekt megvalósulására irányul, mely tartalmazza a Zöld város projekt II. ütemének folytatását, vagyis cél a belváros és tágabb környezetének meghatározó közterületeinek megújulása, az 5. sz. főút melletti kerékpárút fejlesztése, a művelődési ház színháztermének felújítása. A fejlesztés eredményeként 10.000 nm zöldfelület újul meg.

A szerződött támogatás összege: 845.000.000.- forint

PROJEKT TARTALMÁNAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Meglévő belterületi kerékpárút rekonstrukciója

A meglévő kerékpárút az 5-ös számú főút szelvényezés szerinti bal oldalán húzódik; Önkormányzati kezelésben ennek a lakott területen belüli szakasza van. A belterületi szakasz kb. 2,8 km hosszú. Ennek állapota változó, a burkolat sok helyen leromlott, az út melletti területek szintjei nem megfelelőek, ezért a vízelvezetés is sok helyen megoldatlan. A rekonstrukció során törekedni kell a komplex felújításra: a burkolat cseréje, pótlása mellett - ami kb. 2,3 km hosszon indokolt, kb. 2 m szélességben -, a vízelvezetés megoldására és a zöldfelületek felújítására, pótlására.

Eredeti Zöld Város terv szerint: Központi park, elmaradt keresztirányú sétányok burkolása

Az elmaradt beruházási elemek közül burkolattal el kell látni azokat a sétányszakaszokat, ahol ezt a forgalom indokolja, és burkolással, vagy más módon rendezni kell a többi sétányszakaszt is.

Szabadság téri társasházak és park közötti burkolatkorrekció, központi területen parkolók kialakítása

Jelenleg a társasházak előtt merőleges beállású parkolóhelyek vannak, a park oldalában készült murva szóráson párhuzamos leállás alakult ki, de rendezettlen a közterület és városkép. A burkolatok korrekciójával, kiegészítésével, a helyes közlekedés, parkolás felfestésével kb. 30 db, azaz kb. + 20 parkolóhely alakítható ki.

Dózsa György út melletti területekről általában

A spontán kialakult parkolók kiszorították a központi területekről a zöldfelületet, helyenként nehezítve, ellehetetlenítve a kerékpáros, illetve gyalogos forgalmat. A kerékpáros és gyalogos forgalom a jelenlegi keskeny járdán egymást zavaró használati mód, amin a burkolat differenciált bővítésével mindenképpen szükséges javítani. Ezen túl a kapubehajtók is rendezendők. A számos helyen hiányzó platánok pótlását meg kell vizsgálni, ha kertészeti vélemény alapján lehetséges a pótlásuk, úgy indokolt a fasor kiegészítésére törekedni. A fenti folyamatok az 5-ös főút meglévő árokrendszerét is érintették, sok helyen megszüntetve azt, illetve a burkolásokkal tovább szűkült a csapadékvíz elszikkadásának lehetősége. A burkolatok visszabontásával, zöldfelületek visszaállításával a csapadékvíz szikkasztás feltételei javulnak. Ahol lehetséges, törekedni kell a zöldfelületek alatt szivárgómezők létesítésére, azaz a csapadékvíz helyben tartására. Ezzel egyidejűleg meg kell vizsgálni a főút melletti épületekről a közterületre érkező csapadékvíz kezelésének módját is.

Béke lakótelepi játszótér

A régóta fejlesztésre váró játszótér parkosítása, játszóelemekkel való felszerelése indokolt.

Radnóti téri játszótér

A régóta fejlesztésre váró játszótér parkosítása, játszóelemekkel való felszerelése indokolt.

Extrém sport lehetőség

Az extrém sportok szóba jöhető fajtái: skatepark, pumpapálya. A megfelelő sport- és hozzá való pályafajta, továbbá a végleges helyszín kiválasztása további mérlegelést, lakossági egyeztetést igényel.

Futópálya

Visszatérő lakossági igény a burkolt futópálya.

ÚTÉPÍTÉS: Kodály Zoltán utca

Meglévő földút szilárd burkolattal történő ellátása tervezett, tekintve, hogy jelentős forgalmú városrész közlekedésfejlesztéséhez elengedhetetlen a fejlesztés.

Művelődési Ház Színházterem felújítás II. üteme

A színházterem belső helyiségeinek felújítása szükséges, többek között:

  • akadálymentes ülőhelyek kialakítása,
  • új falburkolat kialakítása,
  • színpad nézőtér felőli feljárataitok új fa szerkezetű lépcsőkkel való kialakítása,
  • szellőztető berendezés kiépítése,
  • A színpad területének növelése és jobb kihasználhatósága érdekében a színpad mögötti és körüli területek átalakítása.

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2025.12.31.

 

AttachmentSize
Támogatási Szerződés9.57 MB
Támogatási szerződés 1. sz. módosítása2.11 MB