Tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról szóló közlemény